Мэдээллийн сан Хүний эрх, Үндсэн хууль

# Нэр Хэлбэр
1 Дундговь эрх зүйн хөтөч цахим хуудсаар эрх зүйн хөтөчүүдээс иргэд, олон нийтэд зохион байгуулах сурталчилгааны хуваарь PDF файл
2 орон нутгийн хөгжлийн санд иргэдийн оролцоо JPG файл
3 Хуульч гэж хэн бэ? Видео
4 Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ PDF файл
5 Шүүхийн бус аргаар маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах PDF файл
6 Хэрэгт холбогдсон бол та юу мэдэх шаардлагатай вэ PDF файл
7 Та хоршоо байгуулах уу PDF файл
8 Захиргааны албан тушаалтан таны эрхийг зөрчвөл... PDF файл
9 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 1/ PDF файл
10 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 2/ PDF файл
11 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 3/ PDF файл
12 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 4/ PDF файл
13 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 5/ PDF файл
14 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 6/ PDF файл
15 Захиргааны ерөнхий хууль /Танилцуулга - 7/ PDF файл
16 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл PDF файл
17 Нийтийн сонсголын тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
18 Хууль тогтоомжийн тухай хууль PDF файл
19 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль /танилцуулга/ PDF файл
20 Иргэний маргааныг шүүхээр шийдүүлэх тухай PDF файл
21 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль PDF файл
22 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль PDF файл
23 Ахмад настны тухай /шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
24 Монгол Улсын Үндсэн хуулиас Видео
25 Авлигагүй Монгол Видео
26 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиас Видео
27 Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй Видео
28 Нийслэл Улаанбаатар хот татвартай болсныг та мэдсэн үү? Видео
29 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиас Видео
30 Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай JPG файл
31 Арбитрын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
32 Эрүүгийн хууль JPG файл
33 Та үүнийг мэдэх үү? /Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулиас.../ JPG файл
34 Гамшгаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
35 Та үүнийг мэдэх үү? /Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиас.../ JPG файл
36 Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ JPG файл
37 Хүний эрх JPG файл
38 Та үүнийг мэдэх үү? /Нийгмийн даатгалын тухай хуулиас.../ JPG файл
39 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
40 Та үүнийг мэдэх үү? /Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаал "Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам"-аас.../ JPG файл
41 Монгол улсын Үндсэн хууль JPG файл
42 Та үүнийг мэдэх үү? /"Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм"-ээс.../ JPG файл
43 Зөрчлийн тухай хууль JPG файл
44 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль JPG файл
45 Нийгмийн даатгал Видео

Мэдээ мэдээлэл