Холбоо барих

Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн цахим сан E-khutuch.mn ажлын алба

Ажлын албаны ахлагч: А.Түвшинтулга

Утас: 11-315789, 8800-7557

Цахим шуудангийн хаяг: tuvshintulga@legalinstitute.mn

 

Техникийн ажилтан (сүлжээний зохицуулагч инженер): Г.Идэрсайхан

Утас: 9966-0925

Цахим шуудангийн хаяг:  idersaikhan@legalinstitute.mn

 

Мэдээлэл бэлтгэгч (эрх зүйч): Б.Болор-Эрдэнэ

Утас: 9914-0560

Цахим шуудангийн хаяг:  bolorerdene@legalinstitute.mn

 

Мэдээлэл бэлтгэгч (эрх зүйч): Б.Өлзиймаа

Утас: 9800-0094

Цахим шуудангийн хаяг:  ulziimaa@legalinstitute.mn

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн IV давхар

Утас: +(976)-11-315739, 11-315734

Факс: 315735

Цахим шуудангийн хаяг: ekhutuchinfo@gmail.com

Мэдээ мэдээлэл