Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 35, 17 дугаар сургуульд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

2023 оны 11 сарын 17

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 35, 17 дугаар сургуулийн 130 гаруй сурагчдад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.  Сургалтад Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Арга зүйч багш Д.Цэцэгдарь  хичээл заав.

Сургалтаар:

  • Зөв хандлага төлөвшүүлэх;
  • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх /хулгай, дээрэм, танхайрах гэмт хэрэг, мансууруулах бодисын хор хөнөөл/-ийн ойлголт;
  • Сургуулийн орчин дахь үе тэнгийн дээрэлхэлт сэдвээр хичээл заалаа.

Мэдээ мэдээлэл