Эрх зүйн баримт бичиг Эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн үйлчилгээ

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 2019-11-13 2586 Монгол Улсын хууль
2 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ 2011-05-05 Монгол Улсын хууль
3 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-01-29 Монгол Улсын хууль
4 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2015-01-29 Улсын Их Хурлын тогтоол
5 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 2016-04-22 Монгол Улсын хууль
6 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2016-04-22 Монгол Улсын хууль
7 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2010-05-27 Монгол Улсын хууль
8 ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 2016-02-04 Монгол Улсын хууль
9 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ (хэсэгчлэн авав) 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
10 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ 2017-06-30 Монгол Улсын хууль
11 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 2008-05-22 Монгол Улсын хууль
12 СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2013-01-03 Монгол Улсын хууль
13 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАНД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ТУХАЙ 2012-05-02 Засгийн газрын тогтоол
14 Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-02 40 Улсын Их Хурлын тогтоол
15 ЭМ,ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ХИЛИЙН БООМТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2011-03-09 73 Засгийн газрын тогтоол
16 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2016-12-21 197 Засгийн газрын тогтоол
17 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 2012-07-04 231 Засгийн газрын тогтоол
18 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-03-14 37 Засгийн газрын тогтоол
19 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2012-09-22 50 Засгийн газрын тогтоол
20 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАНД НЭМЭГДЭЛ, МӨНГӨН УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-05-02 150 Засгийн газрын тогтоол
21 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАНД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ТУХАЙ 2012-05-02 151 Засгийн газрын тогтоол
22 ТӨР ХАРИУЦАХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 2006-12-05 393 Сайдын тушаал
23 А, Д АМИНДЭМ ДУТЛААС СЭРГИЙЛЭХ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮНГ ХЯНАХ, МЭДЭЭЛЭХ ТОГТОЛЦОО БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2000-03-13 74 Сайдын тушаал
24 ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2001-02-12 34 Сайдын тушаал
25 Дүрэм батлах тухай Дархлаажуулалтын зөвлөх хорооны дүрэм 2017-08-14 А/316 Сайдын тушаал
26 ЖАГСААЛТ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний/ 2015-12-03 470 Сайдын тушаал
27 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Донорт эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлэх, үнэ төлбөргүй хамруулах/ 2015-05-13 194 Сайдын тушаал
28 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах/ 2016-04-25 А/138, А/131 Сайдын тушаал
29 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Судалгаа, шинжилгээний зорилгоор хүний цус, биологийн шингэн, эд, эсийн сорьц авах, хэрэглэх журам/ 2016-12-22 426 Сайдын тушаал
30 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх/ 2016-03-01 59, А/67 Сайдын тушаал
31 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ. Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах журам 2017-04-14 А/145 Сайдын тушаал
32 Дүрэм батлах тухай /Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм/ 2017-06-30 А/256 Сайдын тушаал
33 Журам батлах тухай /Цусны донор сонгох эрүүл мэндийн шалгуур үзүүлэлтийг нэгдүгээр хавсралтаар/ 2016-01-06 02 Сайдын тушаал
34 Журам батлах тухай Эмийн эмнэлзүйн туршилт явуулах 2016-09-22 А/56 Сайдын тушаал
35 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Эм, эмийн түүхий эдийг бүртгэх/ 2015-01-15 13 Сайдын тушаал
36 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох/ 2015-03-16 98 Сайдын тушаал
37 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /ЭМСС, ХЗС-н 2016 оны 59, А/67-т/ 2017-01-17 А/29/А/12 Сайдын тушаал
38 ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2014-237-д/ 2016-05-27 А/197 Сайдын тушаал
39 Заавар шинэчлэн батлах тухай 2015-06-17 А/85/241 Сайдын тушаал
40 ЗААВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ээлжийн амралт олгох/ 2000-06-14 166 Сайдын тушаал
41 ИМПОРТ, ЭКСПОРТЫН ЛИЦЕНЗ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн/ 2011-10-31 343 Сайдын тушаал
42 МАНСУУРУУЛАХ БОЛОН СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ ЭМИЙГ ИМПОРТЛОХ, ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-02-24 68 Сайдын тушаал
43 СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-12-21 498/345 Сайдын тушаал
44 СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2014-05-30 180 Сайдын тушаал
45 Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага” 2013-04-24 145 Сайдын тушаал
46 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ / 2002-12-13 296 Сайдын тушаал
47 ТУШААЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга батлах тухай 2013 оны 36 тоот тушаалд/ 2013-04-24 146 Сайдын тушаал
48 ТУШААЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЭМС-ын 2014-148-д/-д/ 2015-03-24 110 Сайдын тушаал
49 Хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, үндсэн шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодисын зөвлөмж хэмжээ батлах тухай 2017-02-23 А/74 Сайдын тушаал
50 ЦУСНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААРХ ЗААВАР, ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2010-10-28 377 Сайдын тушаал
51 ЭМ ЗҮЙЧ, ЭМ НАЙРУУЛАГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ХЭМ, ХЭМЖЭЭ ЭРХ, ҮҮРЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-02-03 32 Сайдын тушаал
52 Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-02 А/55 Сайдын тушаал
53 Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн, мэдээлэх журам батлах тухай 2013-11-07 415 Сайдын тушаал
54 Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах тухай” 2013-07-09 247 Сайдын тушаал
55 Төгсөлтийн дараахь үндсэн ба төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл,индекс шинэчлэн батлах тухай 2016-12-15 А/184 Сайдын тушаал
56 ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2001-02-23 39 Сайдын тушаал
57 “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам” 2016-03-25 06 Монгол Улсын хууль
58 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ 2016-03-25 08 Бусад эрх зүйн акт
59 Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртгийн жин, журам батлах тухай тогтоол”-д нэмэлт оруулах тухай /“Грандмед” эмнэлэг Хан-Уул дүүргийн иргэдэд мэс заслын яаралтай ТҮ үзүүлэх/ 2016-07-19 25 Бусад эрх зүйн акт
60 Гэр бүлийн гишүүн-даатгуулагчийн зардлыг шилжүүлэн тооцох журам 2016-01-28 А/23 Бусад эрх зүйн акт
61 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх заавар 2016-03-15 А/60 Бусад эрх зүйн акт
62 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам 2016-04-12 А/74 Бусад эрх зүйн акт
63 ЭМДС-аас зардлын төлбөрийг нь хариуцах ТҮ үзүүлэх сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ЭМБ-ын жагсаалт 2016-07-08 А/152 Бусад эрх зүйн акт
64 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх элэгний гепатит вирусийн эмийг санхүүжүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг 2016-10-03 А/25 Бусад эрх зүйн акт
65 Сонгон шалгаруулалтад оролцох эрүүл мэндийн байгууллагад тавигдах шалгуур үзүүлэлт, үнэлэх аргачлал 2016-06-23 А/143 Бусад эрх зүйн акт
66 Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах олон нийтийн төлөөллийг сонгох журам/ 2017-05-11 189 Сайдын тушаал
67 2017 оныг "Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил" болгох тухай 2017-02-08 А/61 Сайдын тушаал
68 Вакцины хуваарийг батлах тухай 2017-02-07 А/58 Сайдын тушаал
69 Гэр бүлийн тухай хууль 1999-06-11 Монгол Улсын хууль
70 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль / 2016-12-22 Монгол Улсын хууль
71 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
72 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
73 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2016-04-22 Журам
74 Гэр бүлийн хучирхийлэлтэй тэмцэх тухай /хэсэгчлэн авав/ 2016-12-22 Монгол Улсын хууль
75 "БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-оос сэргийлэх чиглэлээр Засгийн газраас авах арга хэмжээний тогтвортой байдлыг хангах төлөвлөгөө"-г боловсруулах тухай 2016-02-23 49 Сайдын тушаал
76 "Сүрьеэгийн эмэнд тэсвэржилтийн тандалт судалгаа"-г үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах тухай 2016-02-23 51 Сайдын тушаал
77 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 2017-02-24 А/76 Сайдын тушаал
78 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-26 А/39, А/12 Сайдын тушаал
79 Журам батлах тухай /Хохирогчод үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам/ 2017-04-06 130 Сайдын тушаал
80 Журам батлах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам/ 2017-05-31 176 Сайдын тушаал
81 Журам батлах тухай /Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах зайлшгүй шактгааны улмаас нийслэлд шилжин амьдрах шаардлагатай нотлох эмнэлгийн тодорхойлолт олгох түр журам/ 2017-03-30 А/120 Сайдын тушаал
82 Журам батлах тухай /Эхийн эндэгдлийг тооцох, бүртгэх, хэлэлцэх журам/ 2017-05-19 207 Сайдын тушаал
83 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт/ 2017-09-07 А/350 Сайдын тушаал
84 Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсад эмчлэх боломжгүй өвчний жагсаалт/ 2017-09-21 А/370 Сайдын тушаал
85 Журам батлах тухай / Их эмчийн тангараг өргөх журам/ 2017-04-25 А/164 Сайдын тушаал
86 Журам батлах тухай /Гэрээр сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 2017-01-26 А/41 Сайдын тушаал
87 Журам батлах тухай /Даатгуулагчийг элэгний В,С вирусын илрүүлэг, шинжилгээнд хамруулах, даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг санхүүжүүлэх журам/ 2017-05-12 А/94, А/193 Сайдын тушаал
88 Журам батлах тухай /Иргэд. байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих журам/ 2017-05-10 А/186 Сайдын тушаал
89 Журам батлах тухай /Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам/ 2017-04-06 132 Сайдын тушаал
90 Журам батлах тухай /Сувилахуйн төвийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм/ 2017-10-04 381 Сайдын тушаал
91 Журам батлах тухай /Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам/ 2017-10-04 380 Сайдын тушаал
92 Журам батлах тухай /Хохирогчид эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 2017-10-12 394 Сайдын тушаал
93 Журам, заавар шинэчлэн батлах тухай 2017-08-28 328 Сайдын тушаал
94 Журам, хуваарь батлах тухай /Гемодиализ эмчилгээ, үйлчилгээний журам/ 2017-03-30 119 Сайдын тушаал
95 Журам,заавар батлах тухай 2017-08-03 305 Сайдын тушаал
96 “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам” 2016-03-25 06 Бусад эрх зүйн акт
97 “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний жишиг үнэ, даатгалын сангаас олгох төлбөрийн хэмжээ, хяналт тавих журам 2017-03-25 07 Бусад эрх зүйн акт
98 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Элэг бүтэн Монгол/ 2017-04-12 112 Засгийн газрын тогтоол
99 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц/ 2006-08-24 279 Сайдын тушаал
100 “Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар” батлах тухай 2017-12-12 505 Сайдын тушаал

Мэдээ мэдээлэл