Япон, Монгол, Узбекистан Улсын хамтарсан эрдэм шинжилгээний семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа

2023 оны 03 сарын 10

Мөн Такүшокү их сургуулийн Эмерит профессор Тадаши Морияма, Рюкокү их сургуулийн профессор Хамаи Коичи, Үндэсний цагдаагийн академийн профессор Но Такахиро, Сургалт, судалгааны хүрээлэнгийн Судалгааны газрын Ахлах судлаач Жүничи Ишихара, Киото хотын Цагдаагийн газрын Мөрдөн шалгах ажиллагааг дэмжих дүн шинжилгээний төвийн дарга нар оролцогчдод семинарын сэдвийн хүрээнд онол, практик хосолсон сургалтуудыг орсон юм.

Энэхүү хамтарсан семинарын туршид гурван улсын баг өөрийн улсад гэмт хэргийн статистикийг хэрхэн боловсруулж буй, гэмт хэргийн статистикийг ашиглан хэрхэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд ашиглаж буй тухай, түүний үр дүн, өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын чиг хандлага, баримтлах бодлогын талаар тус тусын илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж, харилцан туршлага солилцлоо.

Өмнө нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Япон Улсын Хууль зүйн яамны харьяа Сургалт, судалгааны хүрээлэн хамтран 2021 онд “Япон болон Монгол Улсын Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тогтолцоо”, 2022 онд “Прокурорын чиг үүрэг, онцлог: Япон болон Монгол Улс“, “Өсвөр насны хүнд холбогдох эрүүгийн процессын ажиллагаа ба эрүүгийн хариуцлага: Япон ба Монгол Улсын харьцуулалт” сэдэвт семинаруудыг амжилттай зохион байгуулж байсан билээ.

Мэдээ мэдээлэл