"Тэтгэмжийн төрөл"-ийн талаар бэлтгэлээ

2021 оны 10 сарын 22

 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актаар нийгмийн харилцааны тодорхой тохиолдлыг хэрхэн зохицуулсан талаарх зурагт хуудас бэлтгэн хүргэдэг. Энэ удаа "ТЭТГЭМЖИЙН ТӨРӨЛ"-ийн талаар бэлтгэлээ.


Хуулийг бүрэн эхээр https://legalinfo.mn/mn/detail/383, https://legalinfo.mn/main/detail/393 холбоосоос үзнэ үү.

Мэдээ мэдээлэл