Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, "Иргэдийн оролцоо" төсөлтэй хамтран бэлтгэж байгаа "Хуульчдын подкаст"-ын шинэ дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Орон нутгийн хөгжлийн санд иргэдийн оролцоо" сэдвээр ярилцлаа.

2021 оны 10 сарын 14

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, "Иргэдийн оролцоо" төсөлтэй хамтран бэлтгэж байгаа "Хуульчдын подкаст"-ын шинэ дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Орон нутгийн хөгжлийн санд иргэдийн оролцоо" сэдвээр ярилцлаа.

Энд дарж орно уу.

Мэдээ мэдээлэл