"1800-1202" подкастын 18-р дугаар "Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл" сэдвийн хүрээнд

2021 оны 06 сарын 25

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн "1800-1202" подкастын 18 дахь дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар "Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл" сэдвээр ярилцлаа. Тус подкаст 7 хоног бүр та бүхэнд хүрэх болно. Подкастын дугаар бүрийг "Хууль зүйн луужин 1" пэйж хуудсанд иргэдийн хамгийн их хандсан сэдвээр цувралаар хүргэнэ.

Энд дарж соносх боломжтой.

#эрхзүйнболовсролыгиргэнбүрд

Мэдээ мэдээлэл