ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ

Хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа Хууль зүйн зөвлөгөө

Хууль зүйн зөвлөгөө

Асуудлыг шийдвэрлэх байгууллага

Монголын хуульчдын холбоо, Монгол Улсын Их Сургууль- Хууль зүйн сургуулийн дэргэдэх клиник сургалтын төв,

 


http://www.e-khutuch.mn/guide/print/5/106/decide_org