БНЭЗБДҮХ-ийн 2021-2022 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж байна.

2021 оны 04 сарын 30

Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор иргэдийн эрх зүйн боловсрол, чадавхыг дээшлүүлэх, эрх зүйн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж хуулиар олгогдсон эрх, боломжийг үр дүнтэй ашиглах, хуулийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний зөвлөл"-ийн дөрөвдүгээр хурал 2021 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдаж 2021-2022 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталсныг та бүхэнд танилцуулж байна. Та ЭНД дарж төлөвлөгөөтэй танилцах боломжтой.

 

 

 

Мэдээ мэдээлэл