БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2018-2019 ОН) БАТЛАГДЛАА

2018 оны 09 сарын 02

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 6.3 дахь хэсэгт “Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн хариуцан ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад даалгасан.

Энэ дагуу хөтөлбөрийн зорилтыг хангах хүрээнд хийгдэх ажил эхнээсээ хийгдэж эхэлсэн бөгөөд цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 2018-2019 он батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төлөвлөгөөтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Мэдээ мэдээлэл