“БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ДҮРМИЙГ БАТАЛЛАА

2018 оны 05 сарын 01

Засгийн газраас энэ оны дөрөвдүгээр сарын 25-ны өдрийн 105 дугаар тогтоолоор "Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай" тогтоолыг баталжээ. Энэхүү тогтоолоор "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх, салбар дундын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон тус зөвлөлийн дүрмийг баталсан байна.

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон дүрмийг хавсралтаар хүргэж байна. /ЭНД дарж үзнэ үү/

Мэдээ мэдээлэл